按拼音检索: A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

成语龙去鼎湖的意思

龙去鼎湖的意思
拼音: lóng qù dǐng hú 简拼: lqdh
近义词: 反义词:
用法:
解释: 典出《史记·封禅书》:“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。鼎既成,有龙垂胡涘下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十馀人,龙乃上去。馀小臣不得上,乃悉持龙涘,龙涘拔,堕,堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡涘号,故后世因名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。”后因以
出处:
例子: http://chengyu.wubizigen.net/
谒后语:
谜语:
成语故事:
龙去鼎湖相关成语
龙去鼎湖所属专题 [含龙的四字成语] [带有十二生肖的成语_十二生肖的成语大全] [带动物名称的成语大全]
百家姓
数字
十二生肖
天气 寒冷温暖酷热天气
心情 高兴悲伤伤心发呆生气心情
经典成语 英雄品质动物树木老师高兴声音学习神态励志风景颜色建筑物变化打比方动作
成语大全 三字成语五字成语六字成语七字成语八字成语九字成语
名著成语 三国演义西游记水浒红楼梦诗经老子庄子孟子三国志左传醒世恒言史记


龙去鼎湖的相关成语