按拼音检索: A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

成语鱼游濠上的意思

鱼游濠上的意思
拼音: yú yóu háo shàng 简拼: yyhs
近义词: 反义词:
用法:
解释: 《庄子·秋水》:“庄子与惠子游于濠梁之上,庄子曰:‘儵鱼出游从容,是鱼之乐也。’惠子曰:‘子非鱼,安知鱼之乐?’庄子曰:‘子非我,安知我不知鱼之乐?’惠子曰:‘我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐全矣。’庄子曰:‘请循其本,子曰“汝安知鱼乐”云
出处:
例子: http://chengyu.wubizigen.net/
谒后语:
谜语:
成语故事:
鱼游濠上相关成语
鱼游濠上所属专题 [带有动物的成语大全] [上字开头的成语大全] [鱼字开头的成语大全] [出自庄子的成语及故事]
百家姓
数字
十二生肖
天气 寒冷温暖酷热天气
心情 高兴悲伤伤心发呆生气心情
经典成语 英雄品质动物树木老师高兴声音学习神态励志风景颜色建筑物变化打比方动作
成语大全 三字成语五字成语六字成语七字成语八字成语九字成语
名著成语 三国演义西游记水浒红楼梦诗经老子庄子孟子三国志左传醒世恒言史记


鱼游濠上的相关成语