按拼音检索: A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

成语余桃啖君的意思

余桃啖君的意思
拼音: yú táo dàn jūn 简拼: ytdj
近义词: 反义词:
用法:
解释: 《韩非子·说难》:“昔者弥子瑕有宠于卫君。卫国之法,窃驾君车者罪刖。弥子瑕母病,人间往夜告弥子,弥子矫驾君车以出,君闻而贤之口:‘孝哉,为母之故,忘其刖罪。’异日,与君游于果园,食桃而甘,不尽,以其半啖君,君曰:‘爱我哉,忘其口味,以啖寡人。’及弥子色衰
出处:
例子: http://chengyu.wubizigen.net/
谒后语:
谜语:
成语故事:
余桃啖君相关成语
余桃啖君所属专题 [描写心情的成语大全] [形容生气的成语_生气的成语大全] [桃字开头的成语大全]
百家姓
数字
十二生肖
天气 寒冷温暖酷热天气
心情 高兴悲伤伤心发呆生气心情
经典成语 英雄品质动物树木老师高兴声音学习神态励志风景颜色建筑物变化打比方动作
成语大全 三字成语五字成语六字成语七字成语八字成语九字成语
名著成语 三国演义西游记水浒红楼梦诗经老子庄子孟子三国志左传醒世恒言史记


余桃啖君的相关成语