按拼音检索: A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

成语楚弓遗影的意思

楚弓遗影的意思
拼音: chǔ gōng yí yǐng 简拼: cgyy
近义词: 反义词:
用法:
解释: 《晋书·乐广传》:“尝有亲客,久阔不复来,广问其故,答曰:‘前在坐,蒙赐酒,方欲饮,见杯中有蛇,意甚恶之,既饮而疾。’于时河南听事壁上有角,漆画作蛇,广意杯中蛇即角影也。复置酒于前处,谓客曰:‘酒中复有所见不?’答曰:‘所见如初。’广乃告其所以,客豁然意
出处:
例子: http://chengyu.wubizigen.net/
谒后语:
谜语:
成语故事:
楚弓遗影相关成语
楚弓遗影所属专题 [楚字开头的成语大全] [遗字开头的成语大全]
百家姓
数字
十二生肖
天气 寒冷温暖酷热天气
心情 高兴悲伤伤心发呆生气心情
经典成语 英雄品质动物树木老师高兴声音学习神态励志风景颜色建筑物变化打比方动作
成语大全 三字成语五字成语六字成语七字成语八字成语九字成语
名著成语 三国演义西游记水浒红楼梦诗经老子庄子孟子三国志左传醒世恒言史记


楚弓遗影的相关成语