按拼音检索: A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

成语讳树数马的意思

讳树数马的意思
拼音: huì shù shù mǎ 简拼: hssm
近义词: 反义词:
用法:
解释: 《史记·万石张叔列传》:“建为郎中令,书奏事,事下,建读之,曰:‘误书!“马”者与尾当五,今乃四,不足一。上谴死矣!’甚惶恐。其为谨慎,虽他皆如是。万石君少子庆为太仆,御出,上问车中几马,庆以策数马毕,举手曰:六马。庆于诸子中最为简易矣,然犹如此。”《汉
出处:
例子: http://chengyu.wubizigen.net/
谒后语:
谜语:
成语故事:
讳树数马相关成语
讳树数马所属专题 [包含百家姓马的四字成语] [含马的四字成语] [树木的成语大全_描写树木的成语] [带有十二生肖的成语_十二生肖的成语大全]
百家姓
数字
十二生肖
天气 寒冷温暖酷热天气
心情 高兴悲伤伤心发呆生气心情
经典成语 英雄品质动物树木老师高兴声音学习神态励志风景颜色建筑物变化打比方动作
成语大全 三字成语五字成语六字成语七字成语八字成语九字成语
名著成语 三国演义西游记水浒红楼梦诗经老子庄子孟子三国志左传醒世恒言史记


讳树数马的相关成语